pre-loader
Het juiste
moment
soms
is dat nu

In de toekomst wordt op het Nettenfabriekterrein een toekomstgerichte, urban stadswijk gerealiseerd.
De 3 hoofdthema’s van deze stadswijk zijn inclusiviteit, klimaatadaptie en mobiliteit.

Graag vertellen we je hier mee over.

Inclusiviteit

De Nettenfabriek: een terrein met sporen van oude industrie en een karakteristieke oude fabrieksschoorsteen. Momenteel een tijdelijke locatie voor kleine ondernemers, kunstenaars en een hippe horecagelegenheid. In de toekomst wordt het terrein omgetoverd tot een bruisend woongebied met een sterk gemeenschapsgevoel.

De fabriek is tot 2007 maar liefst 124 jaar operatief geweest waardoor omwonenden levendige herinneringen en gevoelens bij deze plek hebben. Deze verhalen vinden we als ontwikkelaar belangrijk om te gebruiken in de herbestemming. Vandaar dat we de toekomstige en vroegere gebruikers van de plek betrekken om input te leveren voor onze plannen.

Inclusiviteit is één van de belangrijkste pijlers bij de Nettenfabriek. Hiermee bedoelen we dat mensen elkaar weer ontmoeten en naar elkaar omkijken. We stimuleren dit door een mix van functies aan te bieden zoals wonen en werken én door te bouwen voor een mix van doelgroepen: van jong tot oud en voor huidige en toekomstige buurtbewoners.

Inclusiviteit in de toekomst

Door de individualisering van de samenleving worden ontmoetingen tussen gebruikers erg belangrijk. Zeker in stedelijke omgevingen met een hoge dichtheid heeft het thema inclusiviteit extra aandacht nodig: men woont in gestapelde bouw steeds vaker vrij geïsoleerd van elkaar. We creëren bij de Nettenfabriek daarom kwalitatieve openbare ruimte waar men graag verblijft en elkaar herkent. Op deze manier wordt er een sfeer gecreëerd waar men een beetje op elkaar let.

‘Onze’ Nettenfabriek: eigenaarschap centraal

Een kwalitatieve ruimte zorgt ervoor dat de toekomstige gebruikers voelen dat het om hún plek gaat. Eigenaarschap van de plek is hierbij het sleutelwoord. Om dit te integreren in de plannen is het belangrijk om de geschiedenis van de plek te eren. Hiervoor hebben we de verhalen van de omwonenden nodig; zij hebben immers een beeld en een gevoel bij de oude Nettenfabriek.

Buurtbewoners zijn daarom meteen op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een buurtborrel om input te leveren voor de toekomstige plannen, maar ook om ervoor te zorgen dat ze ons al ontwikkelaar zien en spreken. Er kwamen hele positieve reacties: men was blij dat er weer leven kwam op het terrein. Er kwamen veel verhalen los die we uiteindelijk ook in onze ontwikkeling kunnen gebruiken.

Lees verder

Klimaatadaptie

De Nettenfabriek is een project waar historie en innovatie hand in hand gaan. Het biedt kansen om slimmer om te gaan met het veranderde klimaat. Want hoe maak je van een historisch pand een project dat bestendig is voor de toekomst? Het thema klimaatadaptatie is daarom onlosmakelijk verbonden met deze gebiedsontwikkeling.

Vaak zijn stedelijke locaties als de Nettenfabriek kwetsbaar en te bijzonder om te slopen. Daarom kijken wij echt naar een andere manier waarop we deze plek hergebruiken om de geschiedenis te eren en tegelijkertijd ruimte te maken voor toekomstbestendige woningen.

Duurzame herbestemming

Omdat het een herbestemmingsproject betreft worden er daar waar mogelijk bestaande materialen hergebruikt en wordt hier nieuwbouw aan toegevoegd. Bij deze nieuwbouw wordt er zoveel mogelijk circulair gebouwd. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen die later geschikt zijn voor hergebruik. Hierdoor wordt het milieu op verschillende manieren zo min mogelijk te belast.

Ook met de klimaatverandering houden we rekening; want hoe kun je slim omgaan met de consequenties van een opwarmende aarde? We zien natuurlijk dat de zomers veel warmer worden en langer duren, en dat de winters steeds zachter worden. We denken daarom concreet na over kwesties als hittestress en de opvang van regenwater zodat we dat kunnen hergebruiken voor planten en bomen.

Biodiversiteit en vergroenen

In, aan, op en rondom gebouwen worden maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat extreme weersomstandigheden worden opgevangen. We willen in het openbaar gebied forse bomen toepassen en het regenwater zo lang mogelijk op de locatie vasthouden. Het liefst zichtbaar, in de vorm van een vijver bijvoorbeeld. De aanwezigheid van deze bomen zorgt ook voor natuurlijke koeling, en draagt bij aan het verminderen van de hittestress.

In en rondom dit project wordt er ingezet op de realisatie van groene openbare gebieden. Gebieden waar men veel gebruik van kan maken en waar men net even langer verblijft. Deze zorgen ervoor dat er een grotere biodiversiteit zoals vlinders, insecten en bloemen wordt teruggebracht. Hierop inzetten is voor de mens gezond: inzetten op een kwalitatieve groene omgeving zorgt ook voor kwalitatievere buitenruimtes die mensen stimuleert naar buiten te gaan en te bewegen.

Lees verder

Mobiliteit

Stedelijke verdichting draagt bij aan de ervaring van een stad; het zorgt ervoor dat je als bezoeker wandelend nieuwe plekken kunt ontdekken en er als het ware kunt verdwalen. Dat maakt een stad echt een stad. In Apeldoorn heb je nu voornamelijk de hoofdroute van het station naar het centrum en het winkelgebied. ‘Met de Nettenfabriek proberen we toekomstige gebruikers te verleiden om eens een andere route te nemen vanaf het station; om deze prachtige plek te ontdekken. Dat vormt onze visie over mobiliteit, één van de pijlers van de Nettenfabriek; lopend ervaar je een stad heel anders dan wanneer je er vluchtig doorheen rijdt’, aldus Mirre Kokkeler.

Mobiliteit in de Nettenfabriek

In het geval van de Nettenfabriek willen we in plaats van parkeervakken terrassen of een mooie tuin creëren. Een consequentie hiervan is dat de bewoners iets verder moet lopen voor hun auto. Dit heeft ook veel voordelen: de gebruikers ontmoeten elkaar eerder, je zorgt ervoor dat men meer beweegt en het gebruik van de auto wordt iets ontmoedigd. Onze uitdaging is de toekomstige gebruikers deze voordelen in te laten zien; het minder gebruiken van de auto vormt namelijk tegelijkertijd een mogelijkheid om de openbare ruimte te verbeteren.

Een instrument voor inclusie en klimaatadaptie

Mobiliteit fungeert bij de Nettenfabriek daarom ook als een instrument waarmee de inclusie en de klimaatadaptie wordt gewaarborgd. Wanneer je als gebruiker iets langer moet lopen voor je auto ontstaat er meer ruimte op straat. Zo creëren we plekken waar mensen elkaar kunnen zien en ontmoeten.

Lees verder

De ontwikkelaars

Nieuwsgierig?
Houd dan deze site in de gaten!


Contactgegevens

Spoorstraat 27b, Apeldoorn
074 – 255 0255
info@denettenfabriek.nl